നാദബ്രഹ്മം

himalayam

നാദബ്രഹ്മം: അസ്തിത്വം മുഴുവന്‍ ശബ്ദമാണ്.

അന്വേഷി: കേദാറില്‍ വച്ച് ‘നാദബ്രഹ്മ’ ഗീതത്തെകുറിച്ചും അതങ്ങേക്കു പെട്ടന്നു ലഭിച്ച കാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ പറയാമോ? സദ്ഗുരു: ‘നാദബ്രഹ്മം’ എന്നാല്‍ ലോകത്തെ രൂപമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
manipura-chakram

മണിപൂര ചക്രം – പരിപാലന കേന്ദ്രം

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിപാലനത്തിന് അത്യാവശ്യമായ മണിപൂരം അഥവാ മണിപൂരകത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. മണിപൂരത്തെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയോധന കലകളിൽ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ശ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
shiva

ശിവസാന്നിദ്ധ്യം – ആദിയോഗിയുടെ വഴിയില്‍

യോഗികളുടെ സമ്പ്രദായത്തില്‍ ശിവനെ ഈശ്വരനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഈ ഭൂമിയില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി, യോഗവിദ്യയുടെ ആദിമ സ്രോതസ്സ്, അദ്ദേഹം ആദി യോഗിയാണ്, ആദി ഗുരുവാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
naadathaal maattolikollunna

നാദത്താല്‍ മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചം

ശിവനും പാര്‍വതിയും കാന്തിസരോവരത്തിന്റെ തീരത്ത്‌ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. അവിടെ നിരവധി മഹര്‍ഷിമാര്‍ തപസ്സനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. ശിവ പാര്‍വതിമാര്‍ അവരെ പതിവായി സന്ദര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍