നമസ്കാരം

namaskar

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമെന്താണ്?

സര്‍വതിലും വിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ആ ദിവ്യചൈതന്യത്തെ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നമസ്കാരവും. അതു ബോധപൂര്‍വ്വം ചെയ്യുമ്പോള്‍, നമ്മെ പരമമായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആത്മദര്‍ശനമെന്ന ആ അനുഭൂതിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
namaskarayoga

നമസ്‌കാര യോഗ

ഏറ്റവും ലളിതമായ യോഗ, എപ്പോഴും എവിടേയും അഭ്യസിക്കാവുന്നത്; അഭ്യസിക്കേണ്ടത്... തിരമാലകളില്‍ ആടിയുലഞ്ഞ്‌ സമുദ്രത്തില്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങുതടിപോലെ ഈ ഭൌതികലോകത്തിന്‍റെ കളിപ്പാട്ടമായി ജന്മജന്മാന്തരങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍