നന്മ-തിന്മ

manassil yuvathwam MM5

ഒരന്വേഷി മനസ്സില്‍ യുവത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും, നന്മ-തിന്മകളെ വിഭജിക്കില്ല

അന്വേഷി: സദ്ഗുരു, അങ്ങു പറയാറുണ്ട്‌, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആത്മാവില്‍ ചെറുപ്പമായിരിക്കണം എന്ന്. ജീവിതം ഏറെക്കുറെ എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ, മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രായത്തില്‍ കവിഞ്ഞ വാര്‍ദ്ധക്യം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍