നദിരക്ഷായാത്ര

spot-rally-for-rivers

അവനവനുമപ്പുറത്ത്

നദികള്‍ക്കായുള്ള യാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരേയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സദ്ഗുരു സംസാരിച്ചതില്‍ നിന്ന്. അവരാണല്ലോ ഈ വിഷയത്തെ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. സദ്ഗുരു:- നദികള്‍ക്കായുള്ള ഈ യാത്ര കുറേനാളായി എന്‍റെ മനസ്സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-rivers-a-culture-of-reverence

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍: ആരാധന എന്ന സംസ്‌കാരം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – എഴാം ഭാഗത്തില്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നദികളെക്കുറിച്ചുള് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-rivers-components-physiology-floodplains

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍ ഘടന, ഘടകങ്ങള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – അഞ്ചാം ഭാഗത്തില്‍ നദികളുടെ ഘടകങ്ങളും, ഘടനയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
the-tradition-of-conserve-and-use

“സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന” പാരമ്പര്യം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – നാലാം ഭാഗത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ചര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-Draft-Policy-Recommendation-–-The-Fundamentals

ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: കരടു പദ്ധതിയിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്‍

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ കരടു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ആണ് പങ്കു വെക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-–-Towards-a-Holistic-Policy-Framework

നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: സമഗ്രമായ ഒരു കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കായി പ്രയത്നിക്കാം

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
revitalizing-our-national-treasures-rivers-waterbodies-and-soil

നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പത്തുക്കളെ – നദികള്‍, ജലസ്രോതസ്സുകള്‍, മണ്ണ് – വീണ്ടും നമുക്ക് ചൈതന്യവത്താക്കണം.

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
nidheesh-parekh-rfr

ഒരു യോദ്ധാവിന്‍റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നദികൾക്കു വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തു

അതിവിശിഷ്ടമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയ ഒരാൾ തന്‍റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഖാര്‍ഡുങ്ങ്-ലാ മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പതിനൊന്നു ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു – നമ്മുടെ നദികൾക്കു വേണ്ടി. ഇഷ ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചോ , സദ്ഗുരുവിനെക്കു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
glimpses

നദികള്‍ക്കായി അലകള്‍ തീര്‍ക്കാം

ചെറുതും വലുതുമായ പരിപാടികള്‍, മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ, അസാധാരണമായ പൊതുജനപിന്തുണ എന്നിവ കാണാം. നദിരക്ഷായാത്ര – ഒരെത്തിനോട്ടം നദിരക്ഷായാത്ര – വീഡിയോ നദിരക്ഷായാത്ര – ചിത്രങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Sparrow drinking fresh water from a fountain tube
** Note: Slight graininess, best at smaller sizes

ജലത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം

ജലത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി സദ്ഗുരു പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് , ഞാൻ ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തു താമസിക്കുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരാളെ നിർത്തിയിരുന്നു. ചിക്കെഗൗഡ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. അയാൾക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍