ദേവി

ramakrishna

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍റെ ജ്ഞാനലബ്ധി

പരമഹംസനും മഹായോഗിയായിരുന്ന തോതാപുരിയും തമ്മില്‍ കാണാനിടയായ കഥയാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനില്‍ ജ്ഞാനോദയമുണ്ടാവാന്‍ വഴിയൊരുക്കിയത്. സദ്ഗുരു:- ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍ അത്യന്തം തീവ്രതയുള്ള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
devi

സാന്ധ്യാകാലങ്ങളുടേയും ബ്രഹ്മമുഹൂര്‍ത്തത്തിന്‍റേയും

ചോദ്യം: നമസ്കാരം സദ്ഗുരോ! മുമ്പൊരിക്കല്‍ അവിടന്ന് സാന്ധ്യാകാലങ്ങളുടേയും ബ്രഹ്മമുഹൂര്‍ത്തത്തിന്‍റേയും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകം നടക്കുന്നത് ഈ സമയങ്ങളില്ലല്ലൊ എന്താണിതി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍