ദുശ്ശീലം

sadhguru-habits

ഏതാണ് ദുശ്ശീലം

നിങ്ങള്‍ ജനിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ പാടില്ല, നല്ല ശീലങ്ങള്‍ ശീലിക്കണം എന്നു പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നോടു ചോദിച്ചാല്‍, ആസ്വദിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ, ശീലം കാരണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. രാവിലെ അ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sitting

ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുക്കാം

“എന്തിനാണിങ്ങനെ നടുവൊടിഞ്ഞ്‌ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത്? നടുവു നിവര്‍ത്തി ഇരിക്കൂ.” എത്ര തവണ ഇങ്ങനെയൊരു നിര്‍ദേശം കേള്‍ക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരുടെയടുത്ത് നിന്ന്, സ്കൂളില്‍ നിന്ന്, കംപ്യുട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍