ദഹനം

drinking water

ഹഠയോഗ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വയറൊഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

ശരീരത്തിന്‍റെ സഹജമായ പ്രകൃതത്തിന് അന്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തല്‍ക്ഷണം തള്ളപ്പെടണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ പ്രാണോര്‍ജത്തെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Enlightenment

ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തൂ… യോഗയിലൂടെ (തുടര്‍ച്ച )

പതിവായി യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യം എങ്ങിനെ നിലനിര്‍ത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പംക്തിയില്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി നട്ടെല്ല്, ദഹനം, ആര്‍ത്തവം, അര്‍ബുദം സംബന്ധിച്ച ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍