തീരുമാനം

unnathangal-lakshyam

ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യവും അതിലേക്കായുള്ള പരിശ്രമവും

ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്‍തുടരാന്‍ പലര്‍ക്കും സാധിക്കാതെ വരുന്നു. എളുപ്പവഴികള്‍ പിന്‍തുടരാനും, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് നേടാനുമാണ് ഇന്ന് സമൂഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Arjuna selects Krishna

വിവേകപൂര്‍വ്വമുള്ള തീരുമാനം, അതു ജീവിതത്തെയാകെ മാറ്റി മറിക്കും

വിവേകപൂര്‍വ്വമുള്ള തീരുമാനം, അതു ജീവിതത്തെയാകെ മാറ്റി മറിക്കും. ദുര്യോധനന്‍ കാട്ടിയ ധിക്കാരവും, നടത്തിയ തെറ്റായ തീരുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കനത്ത നഷ്ടത്തിനു കാരണമായി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍