ജോലിസ്ഥലം

work-life-balance

ജോലിയും ജീവിതവും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകാം

ജോലിയും ജീവിതവും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെപ്പറ്റി സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: ഈ ചോദ്യം ആളുകളുടെ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാന്‍ രണ്ടു കോഴ്സുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് – ഒന്ന് അദ്ധ്യാപനത്തില്‍, മറ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Live your life

ജീവിതം പൂര്‍ണ്ണമായി ജീവിക്കുക

നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാന്‍ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാല്‍ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെത്തന്നെ മറ്റാര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ ഒരു പുഷ്പത്തെപ്പോലെ എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍