ജീവിതം

Balance

ജീവിതവും ജോലിയും യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം

ജോലിയെയും ജീവിതത്തെയും യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയവേ സദ്ഗുരു നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതവും ജോലിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ജോലി എടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം ജീവിക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
love

പ്രണയം മിഥ്യയാണോ?

യൗവനത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായത് എന്താണ്? പ്രണയം. കലാശാലകളില്‍, പ്രേമിക്കുന്നവരെ ഞാന്‍ കാണാറുണ്ട്. ഒരാള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റേയാള്‍ ജീവിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നും. മിഴികളും വദനവും സന്തോഷം കൊണ്ട് തിളങ്ങും. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
breaking out of a cuccoon

മരണം എന്താണെന്നറിയാനായാലേ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ!

ജീവിതവും, മരണവും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് - ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങള്‍ പോലെ, ഒന്നില്‍നിന്നും മറ്റതിനെ ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ജനിച്ചുവോ എങ്കില്‍ മരണവും സുനിശ്ചിതമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മരണം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Happy_Family_Photo

ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം

ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ പല മുഖങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരും. ഒരു ചെറിയ മുറിയി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
pearls

Pearls of wisdom…

തൊട്ടറിയാന്‍ സ്പര്‍ശബോധമുള്ള മനസ്സുണ്ട് എങ്കില്‍ പരിത്യാഗമുണ്ടെങ്കില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം ഗ്രഹിക്കാനാകും ദിവ്യത.. അത് നിങ്ങള്‍ക്കായി കീഴടങ്ങണമെങ്കില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sincere-work

ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക

"എനിക്കുള്ള കഴിവിന്‍റെ കാല്‍ഭാഗംപോലും എന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് ഇല്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കീഴില്‍ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഈ സ്ഥിതി എന്നാണ് മാറുക?" ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പറ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍