ജനനം

shiva on cremation ground

ശ്മശാനവാസിയായ ശിവന്‍ – എന്താണതിന്‍റെ പൊരുള്‍?

'ശ്മ' എന്നാല്‍ ശവം എന്നാണര്‍ത്ഥം, ‘ശാന്‍’ എന്നാല്‍ ശയ്യ, കിടക്ക എന്നും. ശവം കിടക്കുന്നിടം, അതാണ് ശിവന്‍റെ വാസസ്ഥാനം. ശിവന്‍ ശ്മശാനത്തില്‍ ചെന്ന് ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം വിരസതകൊണ്ടാണ്. എത്ര അര്‍ത്ഥശൂന്യമാണ് ഈ ജീ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍