ചിന്തകള്‍

emotion

വികാരങ്ങള്‍ മാറി മാറി വരുന്നത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ്

ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: ഞാനിവിടെ വന്നതുമുതല്‍, ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ സ്നേഹത്തിലാണ്, മറ്റൊരു ദിവസം ഞാന്‍ ദുഃഖത്തിലാണ്, ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിലാണ്, മറ്റൊരു ദിവസം ഞാന്‍ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയെപ്പോലെയാണ്. ഈ മനോഭാവങ്ങള്‍ മുമ്പും ഉണ്ട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dont-worry-about-what-others-think-of-you

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടരുത്

നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടോ? ഈ ചിന്താ ശകലത്തിൽ സദ്ഗുരു പറയുന്നു, ‘അവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ’ ചോദ്യ കർത്താവ് : നമസ്കാരം, സദ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
thought-main

ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

‘യോഗ’സംസ്കാരം വികസിപ്പിചെടുത്തവര്‍, ചിന്തകളാലും വികാരങ്ങളാലും നയിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. അവബോധവും ധാരണാശേഷിയും ആണ് അവരെ നയിച്ചത്. ചിന്തയേക്കാള്‍ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ജീവന്‍. പ്രജ്ഞ മനുഷ്യന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍