ചക്രങ്ങള്‍

chakras-feotus

ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവും ചക്രങ്ങളുടെ വികാസവും

നമസ്‌കാരം സദ്ഗുരു: ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ രൂപം കൊളളുമ്പോള്‍ പ്രാണചക്രങ്ങള്‍ ആ ശിശുവില്‍ വളര്‍ച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സദ്ഗുരു: പന്ത്രണ്ടാഴ്ചകള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഒരു ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവില്‍ ഒരു ചക്രം രൂപം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
agna

ആജ്ഞാ ചക്രം – നിറങ്ങള്‍ക്കതീതമായ വ്യക്തത

ഏഴു ചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയിൽ, ആജ്ഞാചക്രത്തെക്കുറിച്ചും, അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വൈരാഗ്യാവസ്ഥയുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, ഇഷ യോഗ സെന്‍ററുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
manipura-chakram

മണിപൂര ചക്രം – പരിപാലന കേന്ദ്രം

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിപാലനത്തിന് അത്യാവശ്യമായ മണിപൂരം അഥവാ മണിപൂരകത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. മണിപൂരത്തെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയോധന കലകളിൽ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ശ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Anahata_2-1090x614

അനാഹത ചക്രം – അനാഹതയെന്ന സാധ്യതയും അപകടങ്ങളും

അനാഹത ചക്രത്തിൽ ആറ് ചക്രങ്ങളാണ് സന്ധിക്കുന്നത് – താഴെയുള്ള മൂന്നും, മുകളിലുള്ള മൂന്നും. അനാഹത ചക്രത്തിന്‍റെ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്‍റെ സാധ്യതകളും, അപകടങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മേഖല അത്ഭുതകരമായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍