ഗോഹത്യ

Beefban

വികാരമുള്ള ഒരു മൃഗത്തേയും കൊന്നുതിന്നരുത്

പശു രണ്ടാമത്തെ അമ്മയാണെന്നാണ് കുട്ടികള്‍ക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ തന്നെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. വീട്ടിലൊരു പശുവുണ്ടെങ്കില്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും, വരള്‍ച്ച വന്നാലും, കുട്ടികള്‍ക്കു വിശപ്പടക്കാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
beef ban

ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നത്‌ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം

ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്‍ : ബീഫ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിവാദങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. താന്‍ എന്തു കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശത്തെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍