ഗുണകരം

success failure

ജയവും പരാജയവും

ജയ പരാജയങ്ങളെകുറിച്ച് സമൂഹത്തിന് അതിന്‍റേതായ സങ്കല്‍പമുണ്ട്. വലിയൊരു സാദ്ധ്യതയിലേക്കെത്താനുള്ള ചെറിയൊരു ചവിട്ടുപടിയായി ജീവിതത്തെ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍, ജീവിതത്തില്‍ ജയപരാജയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍