ക്ഷേത്രം

dhyanalinga

ധ്യാനലിംഗ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രം

അന്വേഷി: സദ്ഗുരോ, ഭാരതത്തില്‍ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലിംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. അത്തരം ലിംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ധ്യാനലിംഗം എപ്രകാരമാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലിംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ? അതോ അത് ഭാരതിയ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗം മാത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
temple

സ്വയം സമര്‍പ്പണമായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോവുക

അന്വേഷി: സദ്ഗുരോ, ക്ഷേത്രത്തില്‍ പൂജ നടത്താനായില്ലെങ്കില്‍ അവിടെ പിന്നെ ഞാന്‍ എന്തുചെയ്യും? എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കില്‍ ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കില്‍ പൂജയുമുണ്ട്. അതില്ലെങ്കില്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ എന്നെത്തന്നെ നഷ്ടമാവുമ്പോലെയാണ്. സദ്ഗ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
bhojpur-temple

ഭോജ്പൂരിലെ അപൂര്‍ണ്ണമായ ധ്യാനലിംഗം

ഭോപ്പാലിനടുത്ത് ഭോജ്പൂരില്‍ മറ്റൊരു ധ്യാനലിംഗം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു നമ്മോടു വിവരിക്കുന്നു. അന്വേഷി: ഭോപ്പാലില്‍ ഏകദേശം പൂര്‍ണമായ ഒരു ധ്യാനലിംഗമുണ്ടെന്ന് അങ്ങു പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണത് പൂര്‍ണമാക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
siva 2

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്തിനുവേണ്ടി?

ശിവ എന്ന വാക്കിന്റെ വാച്യാർത്ഥം 'ഇല്ലാത്തത്' എന്നാണ്. അതായത് ക്ഷേത്രം പണിതത് ' ഇല്ലാത്തതിനാണ്‌. ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു ദ്വാരമാണ് ക്ഷേത്രം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Women priests

സ്ത്രീകളും പൗരോഹിത്യവും

ഭൂമി ലേശമൊരു ചരിവോടെയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ചരിവ് ഋതുഭേദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണുതാനും. ആ ചരിവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
temple rituals

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പേരും നാളും പറഞ്ഞര്‍ച്ചന എന്തിനു നടത്തുന്നു?

ഭാരതീയ സംസ്കാരം - അത് അത്യധികം അത്ഭുതാവഹമാണ് അത്രയും തന്നെ സങ്കീര്‍ണ്ണവും. പല പല തലങ്ങളിലായി, മാനങ്ങളിലായി അത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട്. അതാകട്ടെ ആയിരമായിരം ആണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ളതാണ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
prayer

“എന്തിനാണ്‌ ഈശ്വരനെ വണങ്ങുന്നത്‌?”

ഈശ്വരാരാധന മൂലം ആദായമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നവരാണ് മിക്കവരും. നിങ്ങളുടെ ഭയവും അത്യാഗ്രഹവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട്‌ ഈശ്വരനെ കാണരുത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
vigrahangal

വിഗ്രഹങ്ങള്‍ – എന്തിനാണവയെ ആരാധിക്കുന്നത് ?

ഹിന്ദു ജീവിതശൈലിയില്‍ ബിംബാരാധനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു. മറ്റു പല സംസ്‌കാരങ്ങളും ഈ സമ്പ്രദായത്തെ പാവകളെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തില്‍ ഈശ്വരനുണ്ടോ? അതില്‍ ഇശ്വരനെ ആവാഹിച്ചിട്ടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍