കുട്ടികള്‍

children-right-atmosphere

കുട്ടികള്‍ക്കു വളര്‍ന്നു വലുതാവാന്‍, അതിനനുയോജ്യമായ അന്തീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം

ചോദ്യം:- കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികള്‍ പലവിധത്തിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും, സാമൂഹ്യപരമായുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ അവരെ വലക്കുന്നു. പരീക്ഷയില്‍ നല്ല ഗ്രേഡുവാങ്ങി ജയിക്കണം. അത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Is-Attention-Deficit-a-Disorder

ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ ഒരു രോഗമാണോ?

ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ (ADD)/ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയും അമിതപ്രസരിപ്പും(ADHD) എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി എത്രയോ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ചിലപ്പോൾ മുതിർന്നവരും ഇതിനു വിധേയരായി കാണുന്നുണ്ട്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ പുതിയ കാലത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Educating-ignorance

അജ്ഞതയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

ഇവിടെ സദ്ഗുരു അജ്ഞതയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ചോദ്യം: ഒരു ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകനെന്ന നിലയില്‍ ജീവന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതില്‍ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍