കാളി

kali

ഉഗ്രരൂപിണിയായ മഹാകാളി

മഹാകാളിയെ ഉഗ്രരൂപിണിയായിട്ടാണല്ലൊ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണതിന്‍റെ പൊരുള്‍? സദ്ഗുരു ആ ചോദ്യത്തിനു നല്കിയ മറുപടിയാണ് താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. സദ്ഗുരു: ഇന്ത്യയില്‍ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള ദേവീ- ദേവസങ്കല്പങ്ങളു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍