കര്‍മ്മബന്ധങ്ങള്‍

bandhanam

ബന്ധനം

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ ലോകരാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണലിപികളില്‍ തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയില്‍ ആലേഖനം ചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോഴും, മനുഷ്യന്‍ രക്ഷപ്പെടാനാവാത്തവിധം അവന്‍റെ കര്‍മത്തിന്‌ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഏകവും അവസാനത്തേതുമായ ബന്ധനം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍