കര്‍മഫലം

flowers

ആ പൂവായി മാറാന്‍ ശ്രമിക്കണം

അമ്പേഷി : ഗുരുദേവാ, അങ്ങ്‌ ഞങ്ങളോട്‌ പലവുരു പറഞ്ഞിട്ടുന്നുണ്ട് ‌, ഈ ജീവിതത്തിലെ കഷ്‌ടതകള്‍ക്കെല്ലാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കര്‍മഫലമാണ്‌ എന്ന്‍. ഏതു തരത്തിലുള്ള കര്‍മങ്ങള്‍ ഇന്ന്‍ ചെയ്‌താല്‍ വരും ജന്മങ്ങളിലെ തിക്താനുഭവങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma

ദുഷ്‌കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലം സല്‍ക്കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്‌താല്‍ തീരുമെന്നാണോ?

വിപരീതഫലം നല്‍കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ദുഷ്‌കര്‍മങ്ങള്‍ എന്ന്‍ വിളിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അവ ദുഷ്‌ക്കര്‍മങ്ങളല്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിന്‌ അനുയോജ്യമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍