കര്‍മം

dream-1

സ്വപ്നത്തില്‍ കൂടി കര്‍മത്തിന്‍റെ കുരുക്കുകളഴിക്കാം

സ്വപ്നാവസ്ഥയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടവടെ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയില്‍ ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ കെട്ടുകളഴിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consequences of the action

ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിന്‍റെതായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ട്

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതും, ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma eradictae

കര്‍മത്തിന്‍റെ ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്‌ ആദ്ധ്യാത്മികചര്യകള്‍

അന്വേഷി: ഈ ജന്മത്തില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്‌ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണോ? ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കാനായി നമുക്ക്‌ മറ്റു കര്‍മങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവില്ലേ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death of a child

കുഞ്ഞ്‌ മരിച്ചാല്‍ അത്‌ ആരുടെ കര്‍മം കൊണ്ടാണ്‌?

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, ഒരു കുഞ്ഞ്‌ മരിച്ചാല്‍ അത്‌ ആരുടെ കര്‍മം കൊണ്ടാണ്‌? നമ്മള്‍ കരയരുത്‌ എന്ന്‍ മറ്റുളളവര്‍ പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്‌? അതും കര്‍മത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണോ? അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുജ്ജന്മകര്‍മങ്ങളില്‍ ചിലത്‌ ഇതിനാല്‍ ഇല്ലാതാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma budha

ഈ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തതുവഴി കൂടുതല്‍ കര്‍മങ്ങള്‍ സമ്പാദിക്കുമോ?

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, ചിലപ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, എന്‍റെ ഈഷായിലേക്കുള്ള വരവ്‌ ശരിയായിരുന്നോ എന്ന്‍. എന്‍റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കടുത്ത നിരാശയിലാണ്‌. എന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‌ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ കര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma

കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ടത്?

ഇവിടെ നാം ഏതായാലും കര്‍മം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഹിറ്റ്‌ലറിന്‍റെ മാര്‍ഗം വേണോ അതോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മാര്‍ഗം വേണോ എന്ന്‍ നിശ്ചയിച്ചാല്‍ മതി. ഇപ്പോള്‍ ഉത്തമമായി തോന്നുന്നത്‌ ചെയ്യാം. ഏതായാലും പ്രവൃത്തിചെയ്യ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma

കര്‍മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തില്‍ നിന്നും മുക്തിനേടാന്‍.

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ സ്വപ്നവും ജാഗ്രതാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും, രണ്ടവസ്ഥകളേയും കര്‍മങ്ങളുടെ കുരുക്കഴിക്കാനുള്ള ഉപാധികളായി എങ്ങിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സദ്ഗുരു വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക വി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
swapnaavastha

ഏതാണു സ്വപ്‌നാവസ്ഥ? ഏതാണു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ? (ഒന്നാം ഭാഗം)

സ്വപ്നം എന്താണ്? കര്‍മത്തിന്‍റെ ബാധ്യതകളഴിക്കാന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സഹായകരമാകുമോ? സ്വപ്‌നവും കര്‍മവും തമ്മിലുള്ള നശ്വരമായ ബന്ധത്തിനെപ്പറ്റി സദ്ഗുരു ഈ പംക്തിയില്‍കൂടി വിശദമാക്കുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍