കടപ്പ

karma

കര്‍മ്മയാത്ര

കര്‍മ്മയാത്രയില്‍, അവര്‍ ആദ്യം പോയത്‌ റായ്‌ഘട്ടിലേക്കായിരുന്നു. റായ്‌ഘട്ട്‌ നേരത്തേ പറഞ്ഞ ബില്‍വ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്‌. കൊടും വിഷം കാരണം മരണാസന്നനായ നിലയില്‍ സ്വന്തം ശ്വാസത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ആത്മീയ യാത്ര തു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru sri brahma

സദ്‌ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ

ഗുരു ഏല്‍പ്പിച്ച പണി നിറവേറ്റാന്‍ ശിവയോഗി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ബാഹ്യഘടകങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പു കാരണം ധ്യാനലിംഗ നിര്‍മാണം നടത്താന്‍ ശിവയോഗിക്കു സാധിച്ചില്ല ശിവയോഗിയുടെ ജീവന്‍ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പറന്നകന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍