ഓര്‍മ്മകള്‍

jaggi-young-man

ജഗ്ഗി എന്ന യുവാവ്

ഞാന്‍ എന്നത് എങ്ങും നിറഞ്ഞതും അതിബൃഹത്തുമായിരുന്നു. ഈ അനുഭവം ഏതാനും മിനിട്ടുകള്‍ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാന്‍ ധരിച്ചത്. എന്നാല്‍ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിയായിരുന്നു. സൂര്യനസ്തമിച്ചിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍