ഓര്‍മകള്‍

Sanyas – Why should one abandon relationships

സന്യാസം, ബന്ധങ്ങള്‍ എന്തിനുപേക്ഷിക്കണം?

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക്, അതായത്‌ ആകാശം, അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ ഓര്‍മയുണ്ട്‌. യോഗശാസ്‌ത്രം ഇതെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്‌. ആധുനിക ശാസ്‌ത്രവും ഇതിനോട്‌ യോജിക്കുന്നു. വസ്‌തുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കൂടുന്തോറും അവയുടെ ഓ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
oru purushanoru stree

ഒരു പുരുഷനൊരു സ്ത്രീ

ഈശ്വരന്‍ മനുഷ്യന്‌ ഒരേയൊരു ജീവിതപങ്കാളി മാത്രമേ വേണ്ടു എന്നാണോ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്‌? ആ ഒരു വ്യക്തിയോട്‌ ദൃഡവും സത്യസന്ധവുമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതാണൊ നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍