ഒരുലക്‌ഷ്യം

kings-procession

താന്തോന്നിയായ ശിഷ്യന്‍ . ഋഭുവിന്റെയും നിധാഗന്റെയും കഥ

ഓരോ ശിഷ്യനെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ ഓരോ ഗുരുവിന്റെ മനസ്സിലുമുണ്ട് തനതായ ഒരു തന്ത്രം. എളുപ്പത്തില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുവാനും, അവരുടെ ആദ്ധ്യാത്മീക യാത്ര സുഗമവും സഫലവുമാക്കാനും വേണ്ടി പലപല പദ്ധതികള്‍ അവരോരുത്തരും രൂപപ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍