ഉപഭോഗ സംസ്കാരം

develop

വികസനം – ജനക്ഷേമം മുന്‍നിര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളതാകണം

കമ്മ്യൂണിസത്തില്‍ ആവശ്യത്തിനാണ് മുന്‍ഗണന. നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് ഞാനുമായി പങ്കുവെക്കണം. അത് സുന്ദരമായൊരു ആശയം തന്നെ, നിങ്ങള്‍ സ്വയം അതിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കില്‍. എന്നാല്‍ ആ പങ്കുവെക്കലിന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാന്‍ വേണ്ടുവോളമുള്ള നി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍