ഈഷായോഗ കേന്ദ്രം

aalkkuttathil

ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലിരിക്കെ ഒരു ഉള്‍വിളി

ഒരിക്കല്‍ പുലര്‍വേളയില്‍ ബസ്‌സ്റ്റാന്റിള്‍ വന്നിറങ്ങിയ ജഗ്ഗി സ്വന്തം പെട്ടിയുടെ പുറത്തിരുന്ന്‍ ധ്യാനനിരതനായി. ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉത്തരം കിട്ടാതെ കിടന്നിരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍