ഈശ്വരന്‍

light-and-darkness

ഇരുട്ടിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് വെളിച്ചമുണ്ടാവുന്നത്

ഇന്ന് സത്സംഗത്തില്‍ - ശബ്ദവും ബഹളവും വികാരപ്രകടനവും - ഇതെന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു.നാം ചുവടുവെക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢശാസ്ത്രത്തിലേക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു, സദ്‌ഗുരു! ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
prayer

“എന്തിനാണ്‌ ഈശ്വരനെ വണങ്ങുന്നത്‌?”

ഈശ്വരാരാധന മൂലം ആദായമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നവരാണ് മിക്കവരും. നിങ്ങളുടെ ഭയവും അത്യാഗ്രഹവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട്‌ ഈശ്വരനെ കാണരുത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍