ആര്യവേപ്പില

neem-leaf

ആര്യവേപ്പിന് ക്യാന്‍സര്‍ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാനാകും

ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങള്‍, ത്വക്ക് രോഗങ്ങള്‍, ക്യാന്‍സര്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വളരെ പ്രയോജനകരമായ വിധത്തില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ബഹുമുഖ ഗുണങ്ങളുള്ളതും, പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ആര്യവേപ്പ്. കൂടാതെ അത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍