ആദിയോഗി ശിവന്‍

adiyogi-gurupooja

സദ്ഗുരു ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച്: ആദിയോഗിയും ഗുരുപൂജയുയുടെ ഉത്ഭവവും

ഗുരുപൂജയുടെ ഉത്ഭവകഥയാണ് സദ്ഗുരു നമ്മോട് പറയുന്നത്. സദ്ഗുരു: നിങ്ങള്‍ അര്‍പ്പണ മനോഭാവത്തിലാണെങ്കില്‍, ജീവിതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്‌. പണ്ടെങ്ങോ, ആദിയോഗി, ശിവനു മുമ്പില്‍ സപ്തഋഷികള്‍ ജ്ഞാനഭിക്ഷയ്ക്കായി ഇരിപ്പാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
shiva

സൃഷ്ടിയുടെ ഗണിതം

സൃഷ്ടിയുടെ ക്ഷേത്രഗണിത ശ്രേണിയെക്കുറിച് സദ്ഗുരു . ജീവിതം ഒരിക്കലും പരിപൂർണ്ണമാകില്ല എന്നത് ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വമാണ് . മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും .. എന്നാലും സൃഷ്ടിക്കു പിന്നിലുള്ള ക്ഷേത്രഗണിത സന്തുലന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consecration for blog

ആദിയോഗിയിൽ നിന്നാണ് യോഗ ഉത്ഭവിച്ചത്

ആത്മീയ മനോഭാവം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് - നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഏതു തരത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും - നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍