ആദിഗുരു

adiyogi-gurupooja

സദ്ഗുരു ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച്: ആദിയോഗിയും ഗുരുപൂജയുയുടെ ഉത്ഭവവും

ഗുരുപൂജയുടെ ഉത്ഭവകഥയാണ് സദ്ഗുരു നമ്മോട് പറയുന്നത്. സദ്ഗുരു: നിങ്ങള്‍ അര്‍പ്പണ മനോഭാവത്തിലാണെങ്കില്‍, ജീവിതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്‌. പണ്ടെങ്ങോ, ആദിയോഗി, ശിവനു മുമ്പില്‍ സപ്തഋഷികള്‍ ജ്ഞാനഭിക്ഷയ്ക്കായി ഇരിപ്പാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
31st ഗുരു

ഗുരു എന്ന പ്രതിഭാസം… എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം?

ഗുരുവിനെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം മതി. പതറാതെ, ഗുരു എന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്നറങ്ങാതെ, അതില്‍തന്നെ അചഞ്ചലിതനായി ഇരിക്കാന്‍ പഠിക്കു. അതിനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍, സഹനശീലമുണ്ടെങ്കില്‍, അതെവിടൊക്കെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍