ആദരപൂര്‍വ്വം

05 – Want to be a leader who is respected

ആദരവര്‍ഹിക്കുന്ന നേതാവാകണോ ?

നേതൃത്വം, അല്ലെങ്കില്‍ നേതാവ്‌ എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം നമ്മുടെ സങ്കല്‍പത്തില്‍ തെളിയുന്നത് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ നേതാവിന്റേയോ, സൂട്ടും കോട്ടും ധരിച്ച്‌ ഗാംഭീര്യത്തോടെ തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ ചിത്രമായിരിക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍