ആത്മീയത

sadhguru-life-death

മര്‍ത്യതയാണ് താക്കോല്‍

നിത്യമായ തന്‍റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാള്‍ ബോധവാനായില്ല എങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് തന്‍റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചെങ്കിലും അയാള്‍ ബോധവാനായിരിക്കണം. നിങ്ങള്‍ മരണമുള്ളവനാണെന്ന ബോധമുണ്ടായാലേ അതിനപ്പുറം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
spiritual-book

ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ പുണ്യാത്മാക്കളാണോ?

നിങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ ആരെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയെയോ, ബൈബിളിനെയോ ഖുറാനെയോ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും? പകരത്തിന് നഗരത്തെത്തന്നെ ചിലര്‍ കത്തിച്ചു കളയും. നിങ്ങളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ ആദരിക്കുന്ന ഒരു അച്ചടിച്ച പുസ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mind

അദ്ധ്യാത്മിക യാത്രയില്‍ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

അതിജീവനത്തിനുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ബുദ്ധി. അതേസമയം ജീവിതത്തില്‍ ഏകാത്മകതയുടെ അനുഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സവും ബുദ്ധിതന്നെ. സ്ഥൂലമായ പരിശോധനയില്‍ മനസ്സിനെ നമുക്കു മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
spirituality-main

ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

ആത്മീയപ്രക്രിയ എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ വെറും ഒരു വിരസമായ ജീവിതമായല്ലാതെ, സീമാതീതമായത്തിലേക്ക് ഉയരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഊര്‍ജസ്വലമായ ജീവിതമാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ജ്യോതിഷം, ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗതി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mahalaya-amavasya-pitru-paksha-kalabhairava-shanthi-1

മഹാലയ അമാവാസി അഥവാ പിതൃപക്ഷം – ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

സെപ്റ്റംബര്‍ 19 മുതല്‍ 29 വരെ ഈശാ യോഗ സെന്‍ററിൽ ഗംഭീര ആഘോഷങ്ങളോടെ ആചരിക്കുന്ന മഹാലയ അമാവാസിയുടെയും നവരാത്രിയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 19, 2017നു വരുന്ന മഹാലയ അമാവാസി അഥവാ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi-01

കാശിയിലെ സപ്തര്‍ഷി ആരതി

ആ നഗരത്തിന്‍റെ ചില നിർമ്മിതികൾ ശാസ്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. പുരാതനകാലത്തെ കാശിയല്ല ഇന്നത്തെ കാശി . നാശോന്മുഖവും, വൃത്തി ഹീനവുമാണ് ഈ നഗരം ഇന്ന് . കൂടാതെ നഗരത്തിന്‍റെ ആസൂത്രണവും താറുമാറായിരിക്കുന്നു കാശിയുടെ കേന്ദ്രം ഒരു... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death-body-ends

ശരീരം അവസാനിക്കുന്ന ഇടം

ജീവിതത്തിന്‍റെയും മരണത്തിന്‍റെയും അര്‍ത്ഥം സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട് – ജനനം, ശൈശവം, ബാല്യം, യൌവ്വനം, വാര്‍ദ്ധക്യം … സ്നേഹവും, വാത്സല്യവും, മാധുര്യവും, ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചവര്‍പ്പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
body-beyond-limitations

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കപ്പുറമാകുന്നതെങ്ങനെ

ആത്മീയപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ശരീരത്തിന്‍റെ സാധ്യതകളറിഞ്ഞ് അതിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കതീതമാകുക എന്നതാണ്. ശരീരമെന്ന അത്ഭുതഉപകരണത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒരളവുവരെ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണം അത്യു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
beyond-survival

അതിജീവനത്തിനുമപ്പുറം

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവിനപ്പുറമായി നിങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമായ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമല്ല. അതു മറ്റൊരു മാനത്തിലാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കു വേണമെങ്കില്‍ അതിനെ ദൈവം എന്നു വിളിക്കാം. ശക്തി എന്നു വിളിക്കണമെങ്കില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
physical-and-beyond-physical

ഭൗതികവും ഭൗതികാതീതവും

ആത്മീയത എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതനിഷേധിയും അന്യലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കുന്നത് എന്നു പലപ്പോഴും ആളുകള്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകള്‍ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്നുകില്‍ ആത്മീയത അല്ലെങ്കില്‍ ഭൗതികത ഇവയി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍