ആത്മീയത

kashi-01

കാശിയിലെ സപ്തര്‍ഷി ആരതി

ആ നഗരത്തിന്‍റെ ചില നിർമ്മിതികൾ ശാസ്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. പുരാതനകാലത്തെ കാശിയല്ല ഇന്നത്തെ കാശി . നാശോന്മുഖവും, വൃത്തി ഹീനവുമാണ് ഈ നഗരം ഇന്ന് . കൂടാതെ നഗരത്തിന്‍റെ ആസൂത്രണവും താറുമാറായിരിക്കുന്നു കാശിയുടെ കേന്ദ്രം ഒരു... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death-body-ends

ശരീരം അവസാനിക്കുന്ന ഇടം

ജീവിതത്തിന്‍റെയും മരണത്തിന്‍റെയും അര്‍ത്ഥം സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട് – ജനനം, ശൈശവം, ബാല്യം, യൌവ്വനം, വാര്‍ദ്ധക്യം … സ്നേഹവും, വാത്സല്യവും, മാധുര്യവും, ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചവര്‍പ്പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
body-beyond-limitations

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കപ്പുറമാകുന്നതെങ്ങനെ

ആത്മീയപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ശരീരത്തിന്‍റെ സാധ്യതകളറിഞ്ഞ് അതിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കതീതമാകുക എന്നതാണ്. ശരീരമെന്ന അത്ഭുതഉപകരണത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒരളവുവരെ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണം അത്യു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
beyond-survival

അതിജീവനത്തിനുമപ്പുറം

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവിനപ്പുറമായി നിങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമായ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമല്ല. അതു മറ്റൊരു മാനത്തിലാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കു വേണമെങ്കില്‍ അതിനെ ദൈവം എന്നു വിളിക്കാം. ശക്തി എന്നു വിളിക്കണമെങ്കില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
physical-and-beyond-physical

ഭൗതികവും ഭൗതികാതീതവും

ആത്മീയത എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതനിഷേധിയും അന്യലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കുന്നത് എന്നു പലപ്പോഴും ആളുകള്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകള്‍ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്നുകില്‍ ആത്മീയത അല്ലെങ്കില്‍ ഭൗതികത ഇവയി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
elemental-deities-of-wind-gods-and-water-gods

പഞ്ചഭൂതദേവതകള്‍ : വായുവിന്‍റെയും ജലത്തിന്‍റെയും ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഈശ്വരന്മാരായി ആരാധിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യക്ഷഭാവം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ രൂപം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
freedom

മോചനം എന്നാല്‍ എന്താണ്?

അനന്തമായതിനെ അറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മോചനത്തെക്കുറിച്ചും സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു അന്വേഷി: എന്നെ എന്തിനാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത്? എന്‍റെ സ്വത്വം എന്തിന് ഇല്ലാതാക്കണം? സദ്ഗുരു: നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്‍റെ ഉദ്ദേശമല്ല. എല്ല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
eyes-closed

കണ്ണടച്ചാല്‍

കണ്ണടച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: സദ്ഗുരോ വളരെ കാലമായി ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയാനുഭവങ്ങള്‍ എനിക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. കണ്ണടച്ചാല്‍ പല കാഴ്ചകളും മുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണാം. സദ്ഗുരു: ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-tarun-tahiliani

സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വത്വം

സദ്ഗുരുവും ഫാഷൻ ഡിസൈനർ തരുൺ തഹ്ലിയാനിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് . തരുൺ താഹിലിയാനി: ആത്മജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം അറിയുവാൻ ക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ . ഇതിൽ അങ്ങേയ്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ajnatha

അജ്ഞതയുടെ നോവ്

ആത്മീയത എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റെന്തിനേയും പോലെ മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരുകാര്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോള്‍, അടുത്തത് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, നിങ്ങള്‍ എല്ലാം ചെയ്തു മതിയാകുമ്പോള്‍, ആത്മീയ പ്രക്രിയ തുട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍