അസത്യം

മുന്‍കൈയെടുക്കാം  –  ജീവിത പരിവര്‍ത്തനത്തിനായി   ( തുടര്‍ച്ച….)

മുന്‍കൈയെടുക്കാം – ജീവിത പരിവര്‍ത്തനത്തിനായി ( തുടര്‍ച്ച….)

ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കി സത്യത്തിനുനേരെ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കില്‍, ആദ്യം വേണ്ടത്‌ അവബോധമാണ്‌. അതില്ല എങ്കില്‍ പിന്നെ വേണ്ടത്‌ ശ്രദ്ധയാണ്‌. സാമാന്യ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ശ്രദ്ധ ഭക്തിയാണ്‌ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
സത്യവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഗാഢമായ ബന്ധം

സത്യവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഗാഢമായ ബന്ധം

സത്യസന്ധതയും, ആത്മാര്‍ത്ഥതയുമാണ്‌ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക്‌ കെട്ടുറപ്പു നല്‍കുന്നത്‌. ജീവിതത്തില്‍ എന്തെല്ലാംതന്നെ സംഭവിച്ചാലും സത്യവുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടുകളയരുത്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍