അഷ്ടാംഗയോഗ

stillness

നിശ്ചലമായിരിക്കാന്‍ ശരീരത്തെ ഒരുക്കാം

ചോദ്യം : സദ്ഗുരോ, ദീര്‍ഘനേരം തീരെ അനങ്ങാതെ ഒരേ ഇരിപ്പില്‍ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം അനക്കാതെ ഇരിക്കാനായി എനിക്കാവുന്നില്ല. എന്താണതിനൊരു പോംവഴി? സദ്ഗുരു : അനങ്ങാതെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyana

അഷ്‌ടാംഗ യോഗ – ഏറ്റവും ലളിതമായ ചിത്രീകരണം

ഒരു കണ്ണാടി എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു; അതില്‍ ഒന്നും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല, അത്‌ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ശരിയായ യോഗ്യതയെ അതൊരുതരത്തിലും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അത്‌ ആരെയും സുന്ദരനാക്കു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
hatha-yoga

ഹഠയോഗ ധ്യാനത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോള്‍ അത് നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും. അത് മനസ്സിന്‍റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
pathanjali

യോഗയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങള്‍ … അഷ്ടാംഗയോഗ (തുടര്‍ച്ച )

ഇന്നലെ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കൂ. പ്രത്യാഹാര മുമ്പത്തേതില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഇന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
pathanjali

യോഗയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങള്‍- … അഷ്‌ടാംഗ യോഗ

അഷ്‌ടാംഗ യോഗ എന്നാല്‍ എട്ട്‌ അംഗങ്ങളുടെ യോഗ എന്നാണര്‍ത്ഥം. നമ്മള്‍ എട്ട്‌ ചുവടുകളെക്കുറിച്ചോ, എട്ട്‌ അടവുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്‌, എട്ട്‌ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്‌ സംസാരിക്കുന്നത്‌. യോഗയുടെ ഈ എട്ട്‌ അംഗങ്ങള്‍ യമ, ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍