അഴിമതി

independence day

തെളിവാര്‍ന്ന സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ശക്തമായ ചരട്

പലതതരത്തിലുള്ള അഴിമതികളും അപവാദങ്ങളും പത്രങ്ങളില്‍ പ്രമുഖവാര്‍ത്തകളായി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന കാലം. 2ജി, കോള്‍ഗേറ്റ്, ഐ.പി. എല്‍, അങ്ങനെ പട്ടിക നീളുന്നു. സമൂഹത്തിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്പ്രവണതകളെ എങ്ങനെയാണ് വേരോടെ പിഴുതെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
India united

കെട്ടുറപ്പുള്ള ഇന്ത്യ; അതിനെന്തു ചെയ്യാനാകും?

ഇന്ത്യ ഇന്നും പല സംസ്ഥാനങ്ങളായി ചിതറി കിടക്കുകയാണ്. ജനങ്ങള്‍ ദരിദ്രരാണെങ്കില്‍, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവര്‍ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കും, എന്നാല്‍ സമ്പത്തു കൈവരുമ്പോള്‍ ഈ ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല. തന്‍കാര്യം നോക്കാനാണ് എല്ലാവരും മിടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
fakeg

വ്യാജ ഗുരുക്കന്മാരും വ്യാജ മതനേതാക്കന്മാരും

വ്യാജ ഗുരുക്കന്മാരേയും വ്യാജ മതനേതാക്കന്മാരേയും കുറിച്ച് വ്യാപകവും നിശിതവുമായ ആരോപണങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും ഉയരുന്ന കാലം. അങ്ങനെയുള്ള ആള്‍ദൈവങ്ങളേയും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളേയും കുറിച്ച് അങ്ങേക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍