അനുഗ്രഹം

begging

ഭിക്ഷാടനം – വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപാധി

പണ്ടൊരിക്കൽ പരമ ദരിദ്രനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവന് ഒരേയൊരു കീറിയ വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാൾ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പലരും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടി അയാളെ സമീപിക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
gift box

അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലം

ഏതു വഴിക്കാണ് അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വന്നെത്തുക എന്നു പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ജനലുകളും വാതിലുകളുമെല്ലാം തുറന്നു വെയ്ക്കണം. അനുഗ്രഹപ്പൊതികള്‍ പല കെട്ടിലും മട്ടിലുമായിരിക്കും മടിയില്‍ വന്നു വീഴുക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Pearls of wisdom 5

Pearls of Wisdom

മനസ്സ് ഭൂതകാലത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാണ്. അനുഗ്രഹം മുകളില്‍ നിന്നും വര്‍ഷിക്കുകയല്ല. ബാഹ്യലോകത്തിനു നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
God's grace

ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകാന്‍ എന്തുചെയ്യണം?

എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സ് ഉണര്‍ന്നിരിക്കണം. ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് കടന്നുവരാന്‍ സ്വയം പാത്രമാകണം, ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം അതിനായി നിങ്ങള്‍ തുറന്നുവെക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സ് ഉണര്‍ന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍