അധിക്ഷേപം

yogi

പല ആചാര്യന്മാരും മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഒരു യോഗി ജീവിതവുമായി തികച്ചും ലയിച്ചു ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. ജീവിതവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം, വേണമെങ്കില്‍ നന്നേ ഇഴുകിച്ചേരാം അല്ലെങ്കില്‍ പൂര്‍ണമായും വിട്ടുനില്‍ക്കാം എന്ന മട്ടിലായിരിക്കും. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍