ആര്‍ഷസംസ്കൃതി

siva 5

ശിവ – സകല കലകളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം.

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിലെ മുദ്രകളും അംഗവിന്യാസങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ചാൽ അവ ധ്യാനാത്മകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഋഷി ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rudraksha

രുദ്രാക്ഷം അനുഗ്രഹിച്ചു നല്‍കുന്നത് പവിത്രീകരണമാണോ?

രുദ്രാക്ഷം ഞാന്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയശേഷം മാത്രമേ വെളിയില്‍ കൊടുക്കാറുള്ളു. രുദ്രാക്ഷം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് വെളിയില്‍ കൊടുക്കുകയള്ളു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
christmas

ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം

നൂറുകണക്കിനു നക്ഷത്രവിളക്കുകൾ തൂക്കിയാലും, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ നക്ഷത്രം സ്വന്തമാക്കി അത് തെളിയിച്ചാലും, സ്വയം ഒരു നക്ഷത്രമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടിയാവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
namaskar

നമസ്കാരത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ആരെ കണ്ടാലും ഒന്നു തല കുനിക്കുക, കൈ കൂപ്പുക - അതോടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ മൂര്‍ച്ച കുറയും. നമസ്കാരത്തിന്റെ പൊരുള്‍ നമ്മള്‍ അവരുടെ അന്ത:സത്തയെ മാനിക്കുന്നു എന്നാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
08-guru-how-can-you-make-it-useful

മന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

ഓം മൂലശബ്ദം - ആദിനാദം. ആ, ഓ, മ് ഈ മൂന്നു ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉച്ചരിച്ചാല്‍ ഓം എന്ന ശബ്ദമായി. 'ഓം ' ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനുമാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരു മതത്തിന്‍റെയും മുഖമുദ്രയുമല്ല, ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദി നാദമാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
deepavali-main

ദീപാവലി – ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവം

തിന്മയെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നന്മയാക്കി മാറ്റുകയും അതു നമ്മള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തത്വമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലാധാരം. പ്രകാശം നല്‍കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ദീപങ്ങളുടെ ധര്‍മ്മം. അതിലുടെ നമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
10-10-2016-navratri

മഹാനവമി

ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ അമ്മയാണ് ദേവി. ഭാരതീയര്‍ക്ക് മാതൃസങ്കല്‍പ്പം വളരെ പാവനമാണ്. ആയിരം ഗുരുനാഥന്മാര്‍ക്ക് സമമാണ് ഒരമ്മ എന്നതാണ് ആപ്തവാക്യം. എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുക്കുന്ന ഒരു കോടതിയാണ് അമ്മ. ശരണാഗതരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ദുഖത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-tradition

ഈ പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്കു കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം

വഴി ഏതായാലും ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ്, പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം! ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, ഓരോന്നും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Women priests

സ്ത്രീകളും പൗരോഹിത്യവും

ഭൂമി ലേശമൊരു ചരിവോടെയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ചരിവ് ഋതുഭേദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണുതാനും. ആ ചരിവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
temple rituals

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പേരും നാളും പറഞ്ഞര്‍ച്ചന എന്തിനു നടത്തുന്നു?

ഭാരതീയ സംസ്കാരം - അത് അത്യധികം അത്ഭുതാവഹമാണ് അത്രയും തന്നെ സങ്കീര്‍ണ്ണവും. പല പല തലങ്ങളിലായി, മാനങ്ങളിലായി അത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട്. അതാകട്ടെ ആയിരമായിരം ആണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ളതാണ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍