ആര്‍ഷസംസ്കൃതി

bhojpur-temple

ഭോജ്പൂരിലെ അപൂര്‍ണ്ണമായ ധ്യാനലിംഗം

ഭോപ്പാലിനടുത്ത് ഭോജ്പൂരില്‍ മറ്റൊരു ധ്യാനലിംഗം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു നമ്മോടു വിവരിക്കുന്നു. അന്വേഷി: ഭോപ്പാലില്‍ ഏകദേശം പൂര്‍ണമായ ഒരു ധ്യാനലിംഗമുണ്ടെന്ന് അങ്ങു പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണത് പൂര്‍ണമാക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
siva 5

ശിവ – സകല കലകളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം.

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിലെ മുദ്രകളും അംഗവിന്യാസങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ചാൽ അവ ധ്യാനാത്മകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഋഷി ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rudraksha

രുദ്രാക്ഷം അനുഗ്രഹിച്ചു നല്‍കുന്നത് പവിത്രീകരണമാണോ?

രുദ്രാക്ഷം ഞാന്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയശേഷം മാത്രമേ വെളിയില്‍ കൊടുക്കാറുള്ളു. രുദ്രാക്ഷം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് വെളിയില്‍ കൊടുക്കുകയള്ളു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
namaskar

നമസ്കാരത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ആരെ കണ്ടാലും ഒന്നു തല കുനിക്കുക, കൈ കൂപ്പുക - അതോടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ മൂര്‍ച്ച കുറയും. നമസ്കാരത്തിന്റെ പൊരുള്‍ നമ്മള്‍ അവരുടെ അന്ത:സത്തയെ മാനിക്കുന്നു എന്നാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
08-guru-how-can-you-make-it-useful

മന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

ഓം മൂലശബ്ദം - ആദിനാദം. ആ, ഓ, മ് ഈ മൂന്നു ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉച്ചരിച്ചാല്‍ ഓം എന്ന ശബ്ദമായി. 'ഓം ' ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനുമാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരു മതത്തിന്‍റെയും മുഖമുദ്രയുമല്ല, ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദി നാദമാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ayudha-pooja

ആയുധ പൂജയുടെ പ്രാധാന്യം

ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ അമ്മയാണ് ദേവി. ഭാരതീയര്‍ക്ക് മാതൃസങ്കല്‍പ്പം വളരെ പാവനമാണ്. ആയിരം ഗുരുനാഥന്മാര്‍ക്ക് സമമാണ് ഒരമ്മ എന്നതാണ് ആപ്തവാക്യം. എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുക്കുന്ന ഒരു കോടതിയാണ് അമ്മ. ശരണാഗതരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ദുഖത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-tradition

ഈ പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്കു കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം

വഴി ഏതായാലും ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ്, പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം! ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, ഓരോന്നും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Women priests

സ്ത്രീകളും പൗരോഹിത്യവും

ഭൂമി ലേശമൊരു ചരിവോടെയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ചരിവ് ഋതുഭേദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണുതാനും. ആ ചരിവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
temple rituals

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പേരും നാളും പറഞ്ഞര്‍ച്ചന എന്തിനു നടത്തുന്നു?

ഭാരതീയ സംസ്കാരം - അത് അത്യധികം അത്ഭുതാവഹമാണ് അത്രയും തന്നെ സങ്കീര്‍ണ്ണവും. പല പല തലങ്ങളിലായി, മാനങ്ങളിലായി അത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട്. അതാകട്ടെ ആയിരമായിരം ആണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ളതാണ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
namaskar

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമെന്താണ്?

സര്‍വതിലും വിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ആ ദിവ്യചൈതന്യത്തെ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നമസ്കാരവും. അതു ബോധപൂര്‍വ്വം ചെയ്യുമ്പോള്‍, നമ്മെ പരമമായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആത്മദര്‍ശനമെന്ന ആ അനുഭൂതിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍