ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

Ashtavakran

അഷ്ടവക്രനും ജനകമഹാരാജാവും (രണ്ടാം ഭാഗം)

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ വക്രിച്ച് വികൃതമായ ശരീരമുള്ള മഹാഗുരു അഷ്ടവക്രനും രാജാക്കന്മാരില്‍ പരമയോഗ്യനായ ജനകമഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരനുഭവത്തില്‍ കൂടി അഷ്ടവക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
coverphoto

ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാം

നിങ്ങള്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്ന ആളോ, അതോ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളോ, ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഹിതകരമായ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിയ്ക്കുക എന്നത് നിങ്ങളില്‍ത്തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ashtravakran

അഷ്ടവക്രനും ജനകമഹാരാജാവും (ഒന്നാം ഭാഗം)

വക്രിച്ച് വികൃതമായ ശരീരമുള്ള മഹാഗുരു അഷ്ടവക്രനും, രാജാക്കന്മാരില്‍ പരമയോഗ്യനായ ജനകമഹാരാജാവും തമ്മില്‍ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും പരിത്യാഗിയുമായിരുന്നു. ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ ആ ബന്ധം എങ്ങി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
07 - How to fulfill the emptiness in Old Age

ജീവിതാന്ത്യത്തിലെ ശൂന്യത…. അതര്‍ത്ഥവത്തായിത്തീര്‍ക്കാം

ജീവിച്ചിരുന്നകാലം മുഴുവന്‍ എത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടാമെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. മനസ്സ്‌ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നകാലം. അതവസാനിക്കാറാകുന്നതോടെ ജീവിതം ശൂന്യമായി, അര്‍ത്ഥമില്ലാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
vakshudhi

വാക്ശുദ്ധി

ശബ്ദം - നിത്യേന ഉച്ചരിക്കുന്നതോ, സര്‍വ്വ സാധാരണയായി കേള്‍ക്കുന്നതോ ആയ ശബ്ദങ്ങള്‍ - അവ മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തീരാത്തത്ര പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു. ശരീരഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥിതികളെ ഒന്നുകില്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
06.1 - The biggest fortune is that you are Alive

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണേറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം!

ഇതു വരെയുള്ള ജീവിതം നിരാശാജനകമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തില്‍ കഴിയുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും. ജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകളെ അധികം പേരും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളായി കാണുന്നു. അതിനുപകരം അവയെ അവസരങ്ങളായി കാണാന്‍ നമുക്കവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma

കര്‍മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തില്‍ നിന്നും മുക്തിനേടാന്‍.

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ സ്വപ്നവും ജാഗ്രതാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും, രണ്ടവസ്ഥകളേയും കര്‍മങ്ങളുടെ കുരുക്കഴിക്കാനുള്ള ഉപാധികളായി എങ്ങിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സദ്ഗുരു വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക വി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
09 - Kasi – the great graveyard (shmashaanam)

കാശി എന്ന മഹാശ്മശാനം

ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഥവാ വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ നഗരങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വാരണാസി. ഈ നഗരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടിതന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തി കൈവരുമെന്ന്‍ ജനം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി പ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍