ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

19 0ct atuththita

ഗുരുവുമായി അടുത്തിടപെടാനുള്ള അവസരം ചിലര്‍ക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

അന്വേഷി : സദ്‌ഗുരു, ബോധോദയം ലഭിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ വളരെ അടുത്തു പെരുമാറുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ടാവും, അതവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുളള അനായാസത കൊണ്ടാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും മുജ്ജന്മബന്ധം കൊണ്ടാണോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kedarnath

കേദാരനാഥ ക്ഷേത്രം

ഈ ഭൂമുഖത്ത് ``ശിവ” എന്ന ശബ്ദം ഉത്ഭവിച്ചതുതന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്നാണ്‌ എന്നു പറയാം. ഈ പ്രദേശത്താകമാനം ശിവനാമത്തിന്റെ മാറ്റൊലി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും, അതനുസൃതം ചെവികളില്‍ വന്നു പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍ തീര്‍ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കില്‍ മറക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പുഷ്പമായിരുന്നേനെ. എത്രയെത്ര പൂക്കള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ വിടരുന്നു, അവയില്‍ എത്രയെണ്ണം സൌരഭ്യം പരത്തി ശ്രദ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalinga 8

വെള്ളിയങ്കിരി മലയടിവാരത്തിലെ ധ്യാനലിംഗം എന്ന ക്ഷേത്രം

ഒരിടത്ത്‌ വെറും അഞ്ചുമിനിട്ടു സമയം വെറുതേയിരിക്കാന്‍ ക്ഷമയില്ലാത്തവര്‍പോലും ധ്യാനലിംഗത്തിനരികില്‍ ഇരുപതു മിനിട്ടുകള്‍ ശരീരം മറന്ന്‍ ഇരിക്കുന്നത്‌ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
why only some people

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാന്മാരാണോ ഞങ്ങള്‍?

അന്വേഷി : ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ അബോധമനസ്സിലെ അഭിലാഷമാണോ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക്‌ നയിച്ചത്‌? അബോധമനസ്സില്‍ എന്നും ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ തിരയുകയായിരുന്നോ? അതാണോ ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തിയത്‌? ഇതെങ്ങി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ashram

ആശ്രമജീവിതം എന്തിനുവേണ്ടി ?

ആത്മീയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരാശ്രമത്തിലേയ്ക്ക് ഒരാള്‍ താമസം മാറാന്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
weight loss

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ യോഗ? ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാം?

പതിവായി യോഗാഭ്യാസം ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ നിശ്ചയമായും ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നതായിരിക്കും. ക്രിയാ യോഗ ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ ശരീരം മെലിയുന്നതായി കാണാം. ശരീരഭാരം തീരെ കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് അതു കൂടുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalinga 8

ധ്യാനലിംഗം – മരണമില്ലാത്ത, ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന യോഗിയുടെ പ്രതിരൂപം

യോഗികളും മഹര്‍ഷിമാരും യുഗയുഗാന്തരം കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്‌നം വെള്ളിയങ്കിരി മലയില്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്‌, ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത ഒരു യോഗിയുടെ പ്രതിരൂപം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍