ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

elements

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കുസൃതി

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള കളി വളരെ സങ്കീര്‍ണമാണ്. അതേസമയം അതിന്‍റെ താക്കോല്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അഞ്ചുഘടകങ്ങള്‍ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ജീവിതം. അതു വ്യക്തിപരമായ മനുഷ്യശരീരമായാലും ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചശരീരമായാലും അങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
god-belief

ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാമോ?

ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും, സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഗഹനമായി പഠിച്ചുരൂപീകരിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനു തുല്യമായ മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല. ജീവിതത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണതയെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
work-success

ഏതു തൊഴിലില്‍ വിജയം നേടാം?

എന്നെക്കാണാന്‍ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര്‍ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. “എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പലരും പല ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഏതു സ്വീകരിക്കണം?” നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു സ്വാമിയുടെ മുന്നിലും പോയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
responsibilty

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാം

ഉത്തരവാദിത്വം സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റാന്‍ പലര്‍ക്കും വിമുഖതയാണ്. കാരണം തെറ്റുസംഭവിച്ചാലോ എന്നുള്ള ഭയം ഉള്ളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു തെറ്റു സംഭവിച്ചാല്‍ അതിന് മറ്റുള്ളവരാണ് കാരണം എന്നു ചിന്തിക്കാനാണു പലരും മുതിരുന്നത്. അങ്ങന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
velliangiri

ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠക്ക് വെള്ളിയാങ്കിരി മലയടിവാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം

അന്വേഷി: ഗുരുനാഥാ, ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠക്ക് വെളളിയാംഗിരി മലയടിവാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അങ്ങേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ? സദ്ഗുരു: ഞാന്‍ ശിശുവായിരുന്നപ്പോഴും, എന്‍റെ ബാല്യത്തിലും എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalinga

ധ്യാനലിംഗ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രം

അന്വേഷി: സദ്ഗുരോ, ഭാരതത്തില്‍ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലിംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. അത്തരം ലിംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ധ്യാനലിംഗം എപ്രകാരമാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലിംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ? അതോ അത് ഭാരതിയ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗം മാത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
hormone

ജീവിതത്തില്‍ ഹോര്‍മോണുകളുടെ പ്രഭാവം

നിങ്ങളുടെ ഹോര്‍മോണുകള്‍ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവ നിങ്ങളില്‍ നിര്‍ബന്ധപ്രേരണയുണ്ടാകാന്‍ അവ കാരണമാകുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ആകണമെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കുതന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതാണ് നിര്‍ബന്ധപ്രേര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
comparison

താദാത്മ്യം എന്ന മാലിന്യം

ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമില്ലാത്ത തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അറിവ് അത് ഏതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായാലും വെറും ചവറാണ്. ഒരുപക്ഷേ അതു വളരെ വിശുദ്ധമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ അത് നിങ്ങളെ മുക്തനാകാന്‍ സഹായിക്കില്ല. കുരുക്കില്‍ പെടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍