ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

comparing

ജ്ഞാനയോഗം എന്നാല്‍ എന്താണ്

ഒരു മനുഷ്യജീവി സ്വയം ഒരു മനുഷ്യനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ നോക്കിക്കണ്ടില്ലെങ്കില്‍, അയാള്‍ തന്‍റെ ബുദ്ധിയെ ഏതെങ്കിലും താദാത്മ്യം കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ – ശരീരം, കുടുംബം, യോഗ്യതകള്‍, സമൂഹം, ജാതി, വിശ്വാസം, വര് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
success

വിജയത്തിലേക്കു പെട്ടെന്നെത്താനുള്ള വഴി

ഈയിടെ ഒരു കലാശാലയില്‍ പോയപ്പോള്‍ വിജയത്തിലേക്കു പെട്ടെന്നെത്താനുള്ള വഴി ഏതാണ്? എന്നു ചില വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചു. എളുപ്പ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? ആഗ്രഹിച്ചത് ഉടന്‍തന്നെ സഫലമാക്കണമെന്ന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalinga-1

ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ വിവേചനബുദ്ധി

അന്വേഷി: ഊര്‍ജത്തിന് വിവേചന ബുദ്ധിയോ, പരിധിയോ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധ്യാനലിംഗത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നയാണോ യാഥാര്‍ഥ്യം, സദ്ഗുരോ? സദ്ഗുരു: ഊര്‍ജത്തിന് വിവേചന സ്വഭാവമില്ല എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
desire

ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമോ

നിങ്ങള്‍ക്ക്, വളരെ മഹത്തായ സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാലും പൂര്‍ണ്ണതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തതുപോലെ ഉള്ളില്‍ ഒരു നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നതു നിങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തു ലഭിച്ചാലും ശരി, ഇനിയും…ഇനിയും എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരാഗ്രഹം അഗ്നിപോല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-earth

ഞാനാരാണ്? നിങ്ങളാരാണ്?

നിങ്ങള്‍ ജനിച്ചപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പോള്‍ എത്രയുണ്ട്? അതു വളര്‍ന്നു വികസിക്കാന്‍ വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്തു? ഭക്ഷണം നല്‍കി! നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എവിടെനിന്നു കിട്ടി? ഈ ഭൂമിയില്‍നിന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
nada-aradhana

ധ്യാനലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാദാരാധന

അന്വേഷി: ധ്യാനലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാദാരാധന ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ആഴത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ച, എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മൂഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു അത്. ശബ്ദത്തെ ഈശ്വരാര്‍പണമാക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന്യമെന്താണ് സദ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
elements

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കുസൃതി

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള കളി വളരെ സങ്കീര്‍ണമാണ്. അതേസമയം അതിന്‍റെ താക്കോല്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അഞ്ചുഘടകങ്ങള്‍ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ജീവിതം. അതു വ്യക്തിപരമായ മനുഷ്യശരീരമായാലും ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചശരീരമായാലും അങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
god-belief

ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാമോ?

ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും, സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഗഹനമായി പഠിച്ചുരൂപീകരിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനു തുല്യമായ മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല. ജീവിതത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണതയെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍