ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

Karmic-friction

കര്‍മ്മത്തിന്‍റെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാം

ക്രിയാ യോഗ ആഴത്തിലും ശക്തിയായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം അചഞ്ചലമാകുകയും വികാരപരമായ സ്വത്വം വികസിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചോദ്യകർത്താവ് : സദ്ഗുരോ, നമ്മുടെ ശരീരഘടനയിലെ വിവിധ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
akasha-thathwathekkurichu-avabodharavuka

ആകാശ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധരാവുക

ഒരു സാധകന്‍ സദ്ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു ആകാശത്തെ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍ മറ്റു നാലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് ആകാശത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ? ചോദ്യം:- എന്‍റെ ചോദ്യം ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുറസ്സായ ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
tranforming-the-elements-to-transform-the-environment

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടു പ്രകൃതിയില്‍ പരിവര്‍ത്തനം വരുത്താം

ചോദ്യം :- ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ വളരെ വളരെ ചെറുതായ ഒരംശമാണ് മനുഷ്യശരീരം. ആ ശരീരത്തില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ യോഗയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ശുദ്ധമാക്കാന്‍ നമുക്കു സാധിക്കുമൊ? സദ്ഗുരു :- തീര്‍ച്ചയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mata-pita-guru-daivam

മാതാ, പിതാ, ഗുരു, ദൈവം – എന്താണതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

മാതാവില്‍ നിന്നും പിതാവും ഗുരുവും ദൈവവും വരെ. എന്താണിതു കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്? സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. സദ്ഗുരു :- മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛന്‍, അമ്മ, ഗുരു,... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
the-shape-of-your-mind

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്‍റെ പ്രകൃതം

വിചാരവികാരങ്ങളുടേയും, ആശയങ്ങളുടേയും ഇടയില്‍ കിടന്നു മനസ്സ് നട്ടം തിരിയുന്നത് നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. അതിനിടയില്‍ പലവിധ പ്രേരണകളും നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ സം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
seven-fundamental-chakras

വാസ്തവത്തില്‍ ഏഴുചക്രങ്ങളുണ്ടൊ?

ഏഴു ചക്രങ്ങളെ ഏഴു വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി കാണേണ്ടതില്ല. ജീവിതം എന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായ ഒന്നാണ്. ഏഴുചക്രങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായി ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും, എളുപ്പത്തില്‍ ബോധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ വിഭജനമെന്നും സദ്ഗുരു വ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
young

എന്നും യൌവ്വനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം

നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ തിളക്കമുള്ളതായിരിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണിരിക്കുന്നത്? പലരും ആവശ്യത്തിലധികം പണിയെടുത്തു ശരീരം കേടാക്കുന്നു. മറ്റുചിലരാവ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
power-of-stillness

നിശ്ചലതയുടെ ശക്തി

യോഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ, സ്പന്ദനം അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ, എൻജിനീയറിങ്ങിന്‍റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ, വിജയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണകരമായ ശക്തികൾ, പ്രശാന്തതയുടെ ശക്തി അനുഭവിക്കുന്നതി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍