അകതാരിലൂടെ

body-beyond-limitations

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കപ്പുറമാകുന്നതെങ്ങനെ

ആത്മീയപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ശരീരത്തിന്‍റെ സാധ്യതകളറിഞ്ഞ് അതിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ക്കതീതമാകുക എന്നതാണ്. ശരീരമെന്ന അത്ഭുതഉപകരണത്തിന്‍റെ പരിമിതികള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒരളവുവരെ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണം അത്യു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Dhyanalinga

ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ

അന്വേഷി: ധ്യാനലിംഗ സൃഷ്ടിയുടെ കഥയൊന്ന് പറയാമോ, സദ്ഗുരോ? സദ്ഗുരു: നോക്കൂ, ഞാന്‍ ഇങ്ങിനെയൊരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ആദ്യം ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല, എന്തെന്നാല്‍ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുകയും എ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-mukthi

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ഭാഗം 9

അന്വേഷി: പ്രേതാത്മാക്കള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ തലത്തില്‍ തന്നെയാണോ? ഭൂമിയുടെ ആകര്‍ഷണം അവരെ ബാധിക്കുമോ? അവര്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ചുറ്റിത്തിരിയാനാവുമോ? സമുക്കു ചുറ്റും അവയുണ്ടോ? ഞാന്‍ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ഈ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-nirmanakaya

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – എട്ടാം ഭാഗം

അന്വേഷി: സദ്ഗുരോ, ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന സാധനകള്‍കൊണ്ട് പ്രേതാത്മാക്കള്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്, അങ്ങ് പറയുന്നത് വാസ്തവമാണോ? സദ്ഗുരു: എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഇവിടെ വരാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഊര്‍ജാവസ്ഥ സുഖപ്രദമായതിനാലാണ്. ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
cremation

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ഏഴാം ഭാഗം

അന്വേഷി: ഈ പ്രേതാത്മാക്കള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് അയാളുടെ മേല്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാവുമോ? നമ്മുടെ ഊര്‍ജം അവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവുമോ? സദ്ഗുരു: തീര്‍ച്ചയായും, വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ അവയ്ക്ക് നിങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ആറാം ഭാഗം

അന്വേഷി: ഇതുവരെ ഞാന്‍ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിരുന്നത്, മനുഷ്യപ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രേതാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുളളത്? സദ്ഗുരു: മനുഷ്യരുടേതല്ലാത്ത പ്രേതാത്മാക്കള്‍ എന്നൊ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
varanasi

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – അഞ്ചാം ഭാഗം

മോചനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രജ്ഞയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആത്മാക്കളുണ്ട്. അവയെ ഞാന്‍ ‘സ്വര്‍ഗവാസികള്‍’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ യക്ഷനോ, ഗന്ധര്‍വനോ, ദേവനോ ഒന്നുമായിത്തീരുന്നില്ല. ഒന്നിലും പെടാതെ മോചനം മാത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi-wood-burning

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – നാലാം ഭാഗം

ശിലാകര്‍മ്മം നടക്കുന്ന സമയം പ്രേതബാധ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ആളുകള്‍ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാന്‍ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പത്തുമിനിട്ടിനുള്ളില്‍ അവര്‍ സാധാരണ രീതിയിലായി. ഇതിനുകാരണം പ്രേതാത്മാവിന് ക്ഷേത്രത്തിന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death, Manikarnika ghat

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – മൂന്നാം ഭാഗം

വാസനക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ജീവിതവുമാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംഭവിക്കുന്നത് അബോധമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഓരോരുത്തരുടെയും വളര്‍ച്ചയുടെയും പരിണാമത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബോധപൂര്‍വ്വവും ഈ തി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consecration

പവിത്രീകരണകര്‍മ്മം എന്നാല്‍ എന്താണ്? (Consecration)

ആരോഗ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ഊര്‍ജ്ജമാവുമ്പോള്‍ രോഗം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഊര്‍ജം. സമാധാനം, കലഹം, സന്തുഷ്ടി, അസന്തുഷ്ടി, ഇതെല്ലാം ഊര്‍ജ്ജം തന്നെ. ഞാന്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, സമാധാനവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആരോഗ്യവും നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍