ദര്‍ശനങ്ങള്‍

relationship-main

ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

ബന്ധങ്ങളെ യുക്തിപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും അവ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കയില്ല. രണ്ടു ശരീരങ്ങളോ രണ്ടു മനസ്സുകളോ രണ്ടു വികാരങ്ങളോ ഒരിക്കലും പൂര്‍ണമായി ചേരുകയില്ല. ഒരു ബന്ധവും സുസ്ഥിരമല്ല-അതെപ്പോഴും പരിവര്‍ത്തന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yoga3-main

യോഗയെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

യോഗ എന്നാല്‍, ശക്തമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ്‌, സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ശരീരം വളച്ചു പിരിക്കുകയോ, കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയോ അല്ല. തലകീഴായി നില്‍ക്കുന്നതോ, ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതോ അല്ല യോഗ. ജീവിതത്തിന്‍റെ തന്നെ നിയന്ത്രണം സ്വയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
freedom-main

സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍

പരിത്യാഗമെന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ്, നിര്‍ബന്ധപ്രേരണകളില്‍ നിന്നും അവബോധത്തിലേക്ക്. നിങ്ങള്‍ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചോ, ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചോ, അതല്ല, വ്യക്തി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
joy-main

സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

അസ്തിത്വത്തിൽ ഏകത്വവും, എല്ലാ ജീവികളിലും അതുല്യതയും ഉണ്ട്. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ് ആത്‌മീയതയുടെ സത്ത. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആഹ്ലാദവാനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്   ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍